Loader
Facebook Szkolenia Energetyczne i BHP
Facebook Szkolenia Energetyczne i BHP Masz pytania? Zadzwoń +48 795 120 135

CZĘSTOCHOWA

ul. Żwirki i Wigury 6/14

CZĘSTOCHOWA

 

 

+48 795 120 135

 

 

Szkolenia SEP Częstochowa – postaw na profesjonalistów

Twój cel na najbliższe tygodnie to zdobycie lepszych kwalifikacji zawodowych? Szukasz więc merytorycznego kursu SEP w Częstochowie? Zgłoś się do Centrum Szkoleń Energetycznych! Nasza firma organizuje cykliczne kursy, które solidnie przygotowują uczestników do pracy w zawodzie i zdania egzaminu państwowego.

Kursy SEP Częstochowa – zakres kształcenia

Szkolimy w następujących zakresach: – G1 uprawnienia elektryczne, – G2 uprawnienia energetyczne, – G3 uprawnienia gazowe, – uprawnienia pomiarowe. Szkolenia SEP Częstochowa trwają 4 godziny zegarowe i są to wykłady uzupełnione o zajęcia praktyczne. Nasza doświadczona kadra instruktorów przekazuje wiedzę w sposób zrozumiały i przejrzysty, a własna Komisja Kwalifikacyjna pozwala zdać egzaminy bez zbędnego stresu, czego potwierdzeniem jest wysoki współczynnik zdawalności. Sprawdź aktualny terminarz Centrum Szkoleń Energetycznych – kursy SEP Częstochowa!

Szkolenia SEP Częstochowa – do kogo skierowana jest nasza oferta

Nasze kursy SEP w Częstochowie skierowane są do wszystkich osób, które na co dzień zajmują się obsługą, dozorem oraz eksploatacją urządzeń sieci i instalacji elektrycznych lub starają się o posadę na wymienionych stanowiskach. W szkoleniach mogą uczestniczyć zarówno klienci indywidualni, którzy chcą zdobyć lub odświeżyć uprawnienia SEP, jak i pracownicy firm oraz przedsiębiorstw. Wymagania stawiane kandydatom:

  • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
  • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
  • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
  • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

Zapisu na szkolenie można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na naszej stronie lub telefonicznie. Firmom oferujemy indywidualne szkolenia zamknięte z dojazdem do siedziby przedsiębiorstwa. Pamiętaj, że uprawnienia SEP w grupie G1, G2, G3 i pomiarowe można uzyskać w ciągu jednego dnia! Zachęcamy do sprawdzenia aktualnego terminarza szkoleń SEP Częstochowa i zapisów.

Rozpoczęcie
08.12.2023 godz: 16:00
Szkolenie G1/G2/G3 ONLINE
Cena szkolenia: 70zł Cena jednego egzaminu: 360zł
Rozpoczęcie
11.12.2023 godz: 16:00
Szkolenie G1/G2/G3 ONLINE
Cena szkolenia: 70zł Cena jednego egzaminu: 360zł
Rozpoczęcie
13.12.2023 godz: 16:00
Szkolenie G1/G2/G3 ONLINE
Cena szkolenia: 70zł Cena jednego egzaminu: 360zł
Rozpoczęcie
15.12.2023 godz: 16:00
Szkolenie G1/G2/G3 ONLINE
Cena szkolenia: 70zł Cena jednego egzaminu: 360zł
Rozpoczęcie
18.12.2023 godz: 16:00
Szkolenie G1/G2/G3 ONLINE
Cena szkolenia: 70zł Cena jednego egzaminu: 360zł
Rozpoczęcie
20.12.2023 godz: 16:00
Szkolenie G1/G2/G3 ONLINE
Cena szkolenia: 70zł Cena jednego egzaminu: 360zł
Rozpoczęcie
22.12.2023 godz: 16:00
Szkolenie G1/G2/G3 ONLINE
Cena szkolenia: 70zł Cena jednego egzaminu: 360zł
Rozpoczęcie
28.12.2023 godz: 16:00
Szkolenie G1/G2/G3 ONLINE
Cena szkolenia: 70zł Cena jednego egzaminu: 360zł

kurs elektryka, kurs elektryk, uprawnienia elektryczne SEP, szkolenie SEP, kursy elektryczne, kursy gazowe, kursy energetyczne, uprawnienia gazowe, uprawnienia elektryczne, uprawnienia elektroenergetyczne, kurs SEP, uprawnienia energetyczne, uprawnienia SEP, szkolenia energetyczne, szkolenia BHP, uprawnienia elektryczne SEP, uprawnienia sep do 1 KV, szkolenia dla elektryków, uprawnienia cieplne, kurs na uprawnienia sepowskie, kurs palacza, kurs obsługi autoklawów
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych