Loader
Facebook Szkolenia Energetyczne i BHP
Facebook Szkolenia Energetyczne i BHP Masz pytania? Zadzwoń +48 795 120 135

OPOLE

Opole

Budynek OCEO

ul. Drobiarska 2a

OPOLE

 

 

+48 795 120 135

 

 

 

SEP uprawnienia Opole – specjalistyczne kwalifikacje zawodowe

Interesuje Cię profesjonalne szkolenie zawodowe SEP w Opolu? Szukasz kursu, po którym zdobędziesz uprawnienia i dobrze płatną pracę? Zapraszamy do Centrum Szkoleń Energetycznych – Opolskie Centrum Energii Odnawialnej, ul. Drobiarska 2a! Jesteśmy instytucją szkoleniową z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu z zakresu instalacji elektrycznych (G1), ciepłowniczych (G2), gazowych(G3) i pomiarowych. Przekazujemy wiedzę w sposób przystępny i zrozumiały, a także organizujemy egzaminy zawodowe. Mamy własną Komisję Kwalifikacyjną, powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przez co egzamin odbywa się bez dodatkowego stresu.

Szkolenia SEP Opole – jak przebiegają?

Nasze kursy SEP Opole odbywają się w ciągu jednego dnia. Zwykle trwają 4 godziny zegarowe. W tym czasie nasi instruktorzy przekazują uczestnikom kompleksową wiedzę, omawiają wybrane zagadnienia i uzupełniają wykład o zajęcia praktyczne. Następnie po zakończeniu szkolenia odbywa się ustny egzamin zawodowy. W Centrum Szkoleń Energetycznych organizujemy szkolenia SEP Opole zarówno dla osób indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Ponadto, dla firm mamy przygotowaną specjalną ofertę indywidualnych szkoleń zamkniętych. Udział w zajęciach może wziąć każda osoba pełnoletnia, która posiada co najmniej podstawowe wykształcenie.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
  • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
  • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
  • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

Zdobądź uprawnienia SEP – Opole

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym terminarzem szkoleń SEP w Opolu i kontaktu. Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie lub drogą telefoniczną. Egzamin SEP Opole – poszerz z nami swoje kwalifikacje!

Rozpoczęcie
04.10.2023 godz: 16:00
Szkolenie G1/G2/G3 ONLINE
Cena szkolenia: 70zł Cena jednego egzaminu: 360zł
Rozpoczęcie
06.10.2023 godz: 16:00
Szkolenie G1/G2/G3 ONLINE
Cena szkolenia: 70zł Cena jednego egzaminu: 360zł
Rozpoczęcie
09.10.2023 godz: 16:00
Szkolenie G1/G2/G3 ONLINE
Cena szkolenia: 70zł Cena jednego egzaminu: 360zł
Rozpoczęcie
11.10.2023 godz: 16:00
Szkolenie G1/G2/G3 ONLINE
Cena szkolenia: 70zł Cena jednego egzaminu: 360zł
Rozpoczęcie
13.10.2023 godz: 16:00
Szkolenie G1/G2/G3 ONLINE
Cena szkolenia: 70zł Cena jednego egzaminu: 360zł
Rozpoczęcie
16.10.2023 godz: 16:00
Szkolenie G1/G2/G3 ONLINE
Cena szkolenia: 70zł Cena jednego egzaminu: 360zł
Rozpoczęcie
18.10.2023 godz: 16:00
Szkolenie G1/G2/G3 ONLINE
Cena szkolenia: 70zł Cena jednego egzaminu: 360zł
Rozpoczęcie
20.10.2023 godz: 16:00
Szkolenie G1/G2/G3 ONLINE
Cena szkolenia: 70zł Cena jednego egzaminu: 360zł
Rozpoczęcie
23.10.2023 godz: 16:00
Szkolenie G1/G2/G3 ONLINE
Cena szkolenia: 70zł Cena jednego egzaminu: 360zł
Rozpoczęcie
25.10.2023 godz: 12:00
Pomiary elektryczne ONLINE
Cena szkolenia: 250zł Cena jednego egzaminu: 360zł
Rozpoczęcie
25.10.2023 godz: 16:00
Szkolenie G1/G2/G3 ONLINE
Cena szkolenia: 70zł Cena jednego egzaminu: 360zł
Rozpoczęcie
27.10.2023 godz: 16:00
Szkolenie G1/G2/G3 ONLINE
Cena szkolenia: 70zł Cena jednego egzaminu: 360zł
Rozpoczęcie
30.10.2023 godz: 16:00
Szkolenie G1/G2/G3 ONLINE
Cena szkolenia: 70zł Cena jednego egzaminu: 360zł

kurs elektryka, kurs elektryk, uprawnienia elektryczne SEP, szkolenie SEP, kursy elektryczne, kursy gazowe, kursy energetyczne, uprawnienia gazowe, uprawnienia elektryczne, uprawnienia elektroenergetyczne, kurs SEP, uprawnienia energetyczne, uprawnienia SEP, szkolenia energetyczne, szkolenia BHP, uprawnienia elektryczne SEP, uprawnienia sep do 1 KV, szkolenia dla elektryków, uprawnienia cieplne, kurs na uprawnienia sepowskie, kurs palacza, kurs obsługi autoklawów
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych