Loader
Facebook Szkolenia Energetyczne i BHP
Facebook Szkolenia Energetyczne i BHP Masz pytania? Zadzwoń +48 795 120 135

Uprawnienia pomiarowe

Szkolenia dedykujemy dla osób przeprowadzających okresowe kontrole instalacji i urządzań elektrycznych tzw. pomiary ochronne i odgromowe.

Szkolenia praktyczne pomiarowe organizujemy z wykorzystaniem przyrządów firmy Sonel.

W ramach szkolenia nasi doświadczeni wykładowcy omawiają pełny zakres pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych i odgromowych, zgodnie z wymaganiami norm PN-HD 60364-6, m.in.:
  • pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych,
  • pomiary samoczynnego wyłączenia zasilania ( inne nazwy: pomiary skuteczności zerowania lub pomiary impedancji pętli zwarcia),
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych,
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych,
  • pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
  • pomiary rezystancji uziemienia,  

 

Uczestnik szkolenia wszystkie powyższe pomiary wykonuje w praktyce oraz tworzy protokoły z przeprowadzanych pomiarów pomontażowych i okresowych wymagane m.in. przez Prawo Budowlane.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnia elektryczne pomiarowe, które m.in. zgodnie z Prawem Budowlanym uprawniają do przeprowadzania okresowej kontroli instalacji elektrycznych tzw. pomiarów ochronnych i odgromowych oraz pomiarów natężenia oświetlenia.

kurs elektryka, kurs elektryk, uprawnienia elektryczne SEP, szkolenie SEP, kursy elektryczne, kursy gazowe, kursy energetyczne, uprawnienia gazowe, uprawnienia elektryczne, uprawnienia elektroenergetyczne, kurs SEP, uprawnienia energetyczne, uprawnienia SEP, szkolenia energetyczne, szkolenia BHP, uprawnienia elektryczne SEP, uprawnienia sep do 1 KV, szkolenia dla elektryków, uprawnienia cieplne, kurs na uprawnienia sepowskie, kurs palacza, kurs obsługi autoklawów
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych