Loader
Facebook Szkolenia Energetyczne i BHP
Facebook Szkolenia Energetyczne i BHP Masz pytania? Zadzwoń +48 795 120 135

WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach otwartych dokonuje się przez wypełnienie formularza zgłoszenia on-line dostępnego na stronie.
  • Formularz zgłoszeniowy ma formę umowy pomiędzy powyższą firmą/osobą a Centrum Szkoleń Energetycznych.
  • Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego przesłane zostanie potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na adres e-mail podany w formularzu.
  • Centrum Szkoleń Energetycznych zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia z uwagi na dużą liczbę uczestników zgłoszonych na dane szkolenie. Wówczas przesłana zostanie stosowna informacja drogą e-mailową.
  • Opłata za uczestnictwo obejmuje udział w szkoleniu i egzaminach.
  • Faktura zostanie wystawiona z 7 – dniowym terminem płatności i przesłana na wskazany przez Państwa adres mailowy (o ile nie wskazano inaczej) po zakończeniu szkolenia.
  • Rezygnacja z uczestnictwa przyjmowana jest mailem nie później niż na 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja po upływie ww. terminu skutkuje obowiązkiem uiszczenia pełnej opłaty za przesłane materiały szkoleniowe na podstawie wystawionej faktury w kwocie 70zł. Możliwa jest zmiana terminu szkolenia.
  • Wszelkie zmiany dotyczące uczestnictwa w szkoleniu przyjmowane są e-mailem. Informacje o zmianach NIE są przyjmowane telefonicznie.
  • Centrum Szkoleń Energetycznych zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia do 1 dnia przed rozpoczęciem szkolenia.
kurs elektryka, kurs elektryk, uprawnienia elektryczne SEP, szkolenie SEP, kursy elektryczne, kursy gazowe, kursy energetyczne, uprawnienia gazowe, uprawnienia elektryczne, uprawnienia elektroenergetyczne, kurs SEP, uprawnienia energetyczne, uprawnienia SEP, szkolenia energetyczne, szkolenia BHP, uprawnienia elektryczne SEP, uprawnienia sep do 1 KV, szkolenia dla elektryków, uprawnienia cieplne, kurs na uprawnienia sepowskie, kurs palacza, kurs obsługi autoklawów
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych